При сума над 3 000 лв, получавате 3% отстъпка от следващата си покупка на услуга или продукт.

При сума над 5 000 лв, получавате 5% отстъпка от следващата си покупка на услуга или продукт.

При сума над 10 000 лв, получавате 12% отстъпка от следващата си покупка на услуга или продукт.

* Отстъпка е лична и не може да се предоставя на трети лица, няма срок на валидност и може да се използва при закупуване на продукт и, или процедура дори, и тя/те да са пакетни или промоционални.